A A A

Usługi Projektowe

Projektujemy poszczególne warstwy sieci:
  • Warstwa fizyczna
    • okablowanie strukturalne (optyczne i miedziane)
    • sieci radiowe
  • Warstwa logiczna
    • sieci w technologii IP/MPLS
    • sieci xWDM i MetroEthernet
 
589651317